ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ. ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉಡುಗಣಿ ಕನ್ನಡ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಕವಯಿತ್ರಿ ಶಿವಶರಣೆಯವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಸಂಸದರು.