ಪಂಡಿತ್‌ ದೀನ್‌ ದಯಾಳ್‌ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ್‌ರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ (ಸಮರ್ಪಣ್‌ ದಿವಸ್‌) ಯಂದು ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.