ಜೋಗ ಫಾಲ್ಸ್, ಬೈಂದೂರಿನ ಮರವಂತೆ ಹಾಗೂ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಬೀಚ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೀ ಪಾರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಬಿ ವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ.