ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಿರೇಜಂಬೂರು, ಕೋಡಿಕೊಪ್ಪ, ದಾಸನಪುರ, ಕುಸ್ಕೂರು, ನಾಗೀಹಳ್ಳಿ, ಭೋಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.