ಇಂದು ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್ ರವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮರಳು ನೀತಿ ಹಾಗೂ ಮರುಳು ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಸಂಸದ ಬಿ ವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ.