ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಸಂಸದರು ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.