ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಹಾಮಂಡಳಿಗೆ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರುದ್ರಮುನಿ ಚುರ್ಚಿಗುಂಡಿಯವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ.