ಅಜಾತ ಶತ್ರು, ಭಾರತ ರತ್ನ, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಯವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯಂದು ಧೀಮಂತ ನಾಯಕನನ್ನು ನೆನೆದ ಸಂಸದರು