ಕೊವಿಡ್ ಸೋಂಕು ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರಲು ಸಂಸದ ಬಿ ವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಿರ್ಧಾರ