ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಶಾಖೆ ಸಂಘದ ಸಭಾಂಗಣ ಹಾಗೂ ನೌಕರರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನ್ನು ಸಂಸದರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು