ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಎಂ.ಆರ್.ಎಸ್‌.ನಲ್ಲಿ 100MVA ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫರ್ಮರ್ ಪುನರಾರಂಭ