ತಂದೆ ಬಿಎಸ್‍ವೈ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಗ, ಸಂಸದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರಿಂದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ