ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಕೊರೋನ ಎಂಬ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯನ್ನು ಕಳೆದು ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ ಸಂಸದರು.