ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್‍ವರ್ಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಲು ಆಪರೇಟರ್ಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಸದರು.