Distributed milk for free to the families of labourers and others in Shikaripura.

Date : 04.04.2020

ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕಾರಿಪುರದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ, ಕಟ್ಟಡ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಾಲು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

Distributed milk for free to the families of labourers and others in Shikaripura.Leave a Reply