ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸೇವೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಸದರ ಶ್ಲಾಘನೆ