ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ವೀರಶೈವ ಅರ್ಚಕರು ಹಾಗೂ ಪುರೋಹಿತರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಚಾಲನೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ ರಾಘವೆಂದ್ರ