ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿ. ಟಿ. ರವಿ ಅವರ ಶೀಘ್ರ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ಹಾರೈಸಿದ ಸಂಸದ ರಾಘವೇಂದ್ರ.