ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ

ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿದ ಭೂಮಿಯ ವೀರರು ನೀವು. ನಾವು ಕೊಳಲು ನುಡಿಸುವ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು, ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ.- ಲಡಾಖ್‌ ಭೇಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀರ ಯೋಧರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ.

Posted by B Y Raghavendra on Friday, 3 July 2020

ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿದ ಭೂಮಿಯ ವೀರರು ನೀವು.

ನಾವು ಕೊಳಲು ನುಡಿಸುವ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವವರು, ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ.

– ಲಡಾಖ್‌ ಭೇಟಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೀರ ಯೋಧರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ.Leave a Reply