ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಸಂವಾದ ಸಮಾರೋಪ

ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಸಂವಾದ ಸಮಾರೋಪ ದಿನಾಂಕ 6 ಜುಲೈ 2020 ಸೋಮವಾರ, ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ.ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಲ್. ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.ಬನ್ನಿ, ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಆಲಿಸಿ. ಮೋದಿ ಸರಕಾರದ ಜನಹಿತ, ಜನಪರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ.

Posted by B Y Raghavendra on Saturday, 4 July 2020

ದಿನಾಂಕ 6 ಜುಲೈ 2020 ಸೋಮವಾರ, ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಲ್. ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಬನ್ನಿ, ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಆಲಿಸಿ. ಮೋದಿ ಸರಕಾರದ ಜನಹಿತ, ಜನಪರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ.Leave a Reply