ತಿರುಪತಿ, ಚೆನ್ನೈ , ಮೈಸೂರು ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ