ಅ.5ರಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗೆದಲ್ಲಿ ಬಿ ವೈ ಆರ್ ಪಾದಯಾತ್ರೆ: ಅಶೋಕ್ ನಾಯ್ಕ್