ಅವಳಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಗರಸಭೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ: ಬಿವೈಆರ್