ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ: ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡನ ಮನೆಗೆ ಶಾಸಕರ ಭೇಟಿ