ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಬಿಜೆಪಿ ಘಟಕದಿಂದ ನಡೆದ ಗಾಂಧೀ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ ವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರLeave a Reply