ರೈಲ್ವೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸ್ಥಳ ನಿಗದಿಯಾಗಿಲ್ಲ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 21-10-2019 , ಪುಟ 2


Leave a Reply