ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ 3-4 ಎಂಪಿ ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲಿ: ಗೌಡರಿಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ವೈ ಸವಾಲು

ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ 26-10-2018, ಪುಟ3


Leave a Reply