ಜಾತಿ ಬಿತ್ತುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 26-10-2018, ಪುಟ 2


Leave a Reply