‘ಬಹುಮತದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ’

ಉದಯವಾಣಿ 24-10-2018, ಪುಟ 3


Leave a Reply