ಜಾತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಬಸವಣ್ಣ

ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 15-11-2015 ಪುಟ 15
ಕನ್ನಡಪ್ರಭ 15-11-2015 ಪುಟ 15


Leave a Reply