ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಮತ್ತು ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸಡಗರದ ದಸರಾ ಉತ್ಸವ

BYR 1 BYR 2 BYR 3 BYR 4 BYR 5Leave a Reply