ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ/ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಬೇಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ – ದಿನಾಂಕ 23-09-2015 ಬುಧವಾರ

BYR 4Leave a Reply