ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ/ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಬೇಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ – ದಿನಾಂಕ 21-09-2015 ಸೋಮವಾರ

BYR 2Leave a Reply