ಶಾಸಕರಾಗಿ ರಾಘವೇoದ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ

 ಉದಯವಾಣಿ, 29-08-2014 ಪುಟ 7
ಉದಯವಾಣಿ, 29-08-2014 ಪುಟ 7

 

ವಿಜಯವಾಣಿ  29-8-2014, ಪುಟ 9
ವಿಜಯವಾಣಿ 29-8-2014, ಪುಟ 9

 Leave a Reply