ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ

 

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಅನುಚ್ಛದ 275/1ರಡಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಕೇಂದ್ರೀಯ ನೆರವಿನಡಿ ಸುಮಾರು 1800 ಜನರಿಗೆ ಆಟೋ/ಹೈನುಗಾರಿಕೆ/ಕುರಿ/ಮೇಕೆ/ಪಾಲಿಮನೆ/ಸ್ಪಿಂಕ್ಲರ್ ಜೆಟ್/ಸೊಲಾರ್ ಲೈಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.